Na základě Vašich požadavků jsme schopni zajistit přepravy různého zboží (i nebezpečného) nejen na území České republiky a Evropské unie, ale i dalších států, které nejsou členy EU - Evropa, Asie, zámoří všemi typy silničních nákladních vozidel.

    • Vnitrostátní přepravy Vašeho zboží včetně přepravy kusových zásilek.
    • Přepravy nadrozměrných a těžkých zásilek speciálními silničními nákladními vozidly, kontejnerové přepravy, muldy.
    • Vnitrostátní přeprava nebezpečných látek ADR
    • Celní deklarace - dle Vašeho přání zajistíme celní řízení při přepravách mimo státy Evropské unie.
    • Další služby související s mezinárodní přepravou Vašeho zboží připojištění zboží, skladování, doprava letecká, námořní a železniční.

V omezeném množství provádíme i skladování zásilek našich partnerů, které dále buď kompletujeme nebo rozvážíme ke koncovému příjemci. K manipulaci s nákladem v naší skladovací hale používáme vysokozdvižný vozík značky LINDE.

Nabízíme našim zákazníkům i služby týkající se vývozu mimo EU, vystavení celních dokladů T1, EUR1,  samozřejmě i vyčlenění zboží při dovozu. Od našich stávajících zákazníků máme vystavenou plnou moc k zastupování a tím se zákazník už nemusí víc starat.

Czech English French German Italian

Poptávka přepravy

Databáze

Home | Kontakt | Reference | Služby

Copyright © OFphoto 2013 for Akela Transport. All Rights Reserved.