Co je to ADR?

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR) je mezinárodní dohoda o přepravě nebezpečných věcí. Představuje soubor podmínek, standardů a bezpečnostních norem, za kterých je možno přepravovat náklad – a to podle tříd nebezpečnosti, do kterých ho dělí.

ADR

Co pro Vás zajistíme?

K dopravě ADR prostě patří a my si s ním umíme poradit.

 • předepsané vozidlo s předepsaným označením

 • způsobilou osádku

 • dodržení předpisů při dopravě a nakládce, vykládce, manipulaci…

 • zabránění únikům a poškozením nákladu

 • dokumentaci a její archivaci

S čím Vám pomůžeme?

Naše práce není jen přeprava. Ale také poradenství a administrativa. Nebojte se a ptejte se.

S vyplněním průvodních dokladů

Všechny potřebné doklady vyplníme, nebo Vás navedeme, jak je správně vyplnit.

S použitím adekvátních obalů

Víme, co a v čem se může převážet. Rádi se o naše know-how podělíme.

S ustanovením bezpečnostního poradce

Pomůžeme Vám se zodpovědností za přepravované materiály.

Co Vám přepravíme?

 • třída 2.1: Plyny

 • třída 2.2: Plyny nezápalné a nejedovaté

 • třída 2.3: Plyny jedovaté

 • třída 3: Hořlavé kapaliny

 • třída 4.1: Hořlavé tuhé látky

 • třída 4.2: Samozápalné látky

 • třída 4.3: Látky, ve styku s vodou vyvolávající hořlavé plyny

 • třída 5.1: Látky podporující hoření

 • třída 5.2: Organické peroxidy

 • třída 6.1: Toxické látky

 • třída 6.2: Infekční látky

 • třída 8: Žíravé látky

 • třída 9: Jiné nebezpečné látky a předměty

Kontaktujte nás ještě teď.

Potřebujete přepravit zboží nebo hledáte spolehlivého dopravce na pravidelnou spolupráci?

Zavolejte nám, nebo jednoduše vyplňte tento formulář a my se Vám co nevidět ozveme zpět.